Як правильно оформити довідку

Довідка - зразок

тел. 271-90-01, факс 234-22-22

Видана майору міліції Тарнавському Тарасу Васильовичу про те, що він дійсно працює в _____________________ на посаді доцента кафедри криміналістики.

Довідка видана для подання до держадміністрації Шевченківського району м. Києва.

Начальник відділу по роботі

полковник міліції (підпис) О.О.Савенко

Примітка до довідки:

Довідка – це службовий документ інформаційного характеру, що підтверджує факти з життя і діяльності окремих громадян та різні обставини діяльності установ, організацій, підприємств. Найчастіше довідка видається на прохання працівника про перебування в займаній посаді. Довідка виконується на бланку установи формату А5, здебільшого з трафаретним текстом. Довідки можуть бути службові та особисті.

Службова довідка має об'єктивно відображати фактичний стан справ, тому її складання потребує ретельного відбору та перевірки відомостей, зіставлення й аналізу отриманих даних. Цю довідку складають на запит або за вказівкою вищої організації чи службової особи.

Особисті довідки видають зацікавленим установам чи громадянам. Вони підтверджують факт роботи чи навчання, обійману посаду, розмір заробітної плати, місце проживання тощо.

Ситуації, з приводу яких видають довідки, досить типові, тому й використовують уніфіковані трафаретні бланки, в яких частину тексту віддруковано й позначено місця для внесення деяких змінних реквізитів. Текст починається із зазначення в давальному відмінку звання, прізвища, імені по батькові особи, про яку йдеться. В останньому абзаці тексту зазначають, куди буде подаватися довідка, що видається.

Реквізити довідки:
– назва установи, що видає довідку,
– назва виду документа (довідка),
– дата видачі й номер (проставляють при підписанні),
– прізвище, ім'я по батькові особи, якій видається довідка,
– текст довідки,
– призначення довідки (куди подається),
– підпис службової особи,
– відбиток печатки, без якої довідка не має юридичної сили.

Довідки інформаційного характеру відображають індивідуальні ситуації. їх складають у відповідь на запити і подають у визначений термін. Довідки, що направляються за межі установ, як правило, оформляють на загальних бланках, а ті, що подаються в межах установ, – на чистих аркушах паперу формату А4 або А5 (залежно від обсягу тексту).

Заголовок до тексту довідки може містити відомості про час чи дату, на які припадають наведені в ній факти, наприклад: Про результати комплексної перевірки роботи Замостянського РУ ГУ МВС України в м. Києві за 9 місяців 2006 року.

У довідці необхідно об'єктивно відображати стан справ, тому її складанню мають передувати ретельне збирання і перевірка повідомлень, зіставлення та аналіз добутих даних. У довідці можуть наводитись таблиці чи додатки тощо.

У деяких випадках довідку можуть підписувати особи, які склали її й відповідають за викладені в ній факти.

Як правильно оформити довідку про проведення декларування валютних цінностей? Новини

ДФСУ на своєму сайті оприлюднила листівку«Порядок подання до контролюючих органів довідки про проведення декларування валютних цінностей, доходів та майна, що належать резиденту України і знаходяться за її межами» від 12.08 р. № б/н.

У цьому документі фіскали нагадали, що порядок подання Деклараціїпро валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами (далі — Декларація), та отримання ними довідки про проведення декларування за встановленою формою передбачений спільним листом НБУ та ДПАУ від 17.04.2003 р. № 28-311/1929-2823, № 3368/5/23-5316.

Так, Декларація подається до контролюючого органу за місцезнаходженням суб’єкта підприємницької діяльності у двох примірниках. Один примірник залишається в контролюючому органі для обліку та контролю, а на другому ставиться штамп контролюючого органу, до якого подано Декларацію. і підпис відповідальної особи.

Суб’єкт підприємницької діяльності подає Декларацію з цими штампом та підписомдо територіального управління Нацбанку за своїм місцезнаходженням.

Після отримання Декларації територіальне управління Нацбанку видає довідку про проведення декларування. яка засвідчується підписом начальника (заступника начальника) територіального управління Нацбанку та відбитком печатки відповідного територіального управління.

Зазначену довідку суб’єкт підприємницької діяльності подає до контролюючого органу, до якого попередньо була подана Декларація. для засвідчення підписом начальника відповідного контролюючого органу або його заступника та відбитком печатки.

Засвідчена та скріплена печатками довідка є підставою для прийняття до митного оформлення експортно-імпортних вантажів. проведення суб’єктами підприємницької діяльності розрахунків за зовнішньоекономічними договорами, а також здійснення інших видів зовнішньоекономічної діяльності.

З повним текстом листівки можна ознайомитися за гіперпосиланням: sfs.gov.ua/broshuri-ta-listivki/159622.html.

Справка

Справка — документ. содержащий описание или подтверждение фактов и событий.

Справки бывают двух разновидностей:

Справка служебного характера

Справка служебного характера представляется по запросу вышестоящих организаций, а также сторонних учреждений и организаций (органы суда, следствия, прокуратуры, государственного надзора и др.). Такая справка оформляется на бланке и имеет следующие реквизиты: наименование организации, наименование вида документа, дату, место составления, адресат, заголовок к тексту, текст, подпись. Справки, направляемые в вышестоящие организации, заверяют печатью .

Пример оформления справки

Справки служебного характера применяются для представления руководителю организации по его указанию или коллегиальному органу. В таких случаях справка может быть оформлена на чистом листе бумаги, но с указанием тех же реквизитов. Текст справки может состоять из нескольких разделов, пунктов. В него включают ссылку на период времени, к которому относятся включаемые в справку данные, а также ссылку на документы, послужившие основанием для составления справки. В отличие от докладных записок текст справки содержит только перечисление каких-то фактов или изложение истории вопроса.

Справка личного характера

Справки личного характера, как правило, выдаются сотрудникам организаций для подтверждения факта их работы, зарплаты, трудового стажа и др. Справка должна иметь следующие реквизиты: наименование организации, наименование вида документа, регистрационный номер, дату, текст, подпись, печать.

При оформлении справок часто используются трафаретные тексты, в которых основная часть текста напечатана заранее, а переменные данные могут вноситься от руки или на пишущей машинке.

Текст справки личного характера следует начинать с фамилии имени и отчества работника (в именительном падеже). Не рекомендуется использовать архаичные обороты типа: Настоящая справка дана. , Настоящим подтверждается, что действительно работает. и т.д.

В тексте этого документа обязательно указывается организация, в которую предоставляется справка. Справку подписывает должностное лицо (секретарь, инспектор службы кадров), подпись заверяется печатью.

  • Правоведение
  • Источники: http://pravo-porada.com.ua/practice-65/57-inshi-dokumenty/351-dovdka-zrazok, http://www.dt-kt.com/yak-pravylno-oformyty-dovidku-pro-provedennya-deklaruvannya-valyutnyh-tsinnostej/, http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/spravka.html

    Комментариев пока нет!

    Ваше имя *
    Ваш Email *

    Сумма цифр внизу: код подтверждения