Як правильно оформити наказ зразок

Як правильно оформити наказ

З наказу починається будь-яке управлінське дію. Наказ - якийсь розпорядчий документ, який подібний пострілу зі стартового пістолета. Видається він з метою вирішення управлінських, адміністративних завдань організації або її підрозділу. Наказ є стандартним документом, тому має чітко регламентовану структуру, правила оформлення відповідно до Держстандарту Р 6.30-2003.

Накази можуть стосуватися діяльності організації, взаємин у трудовому колективі, порядку роботи з документацією, накладення стягнень, заохочень. Умовно всі накази можна розділити на дві групи: по діловодних процесів (основні питання діяльності), з особового складу (питання кадрів). В залежності від призначення наказу покладається і відповідальність за його видання на різних виконавців.

Для складання наказу потрібен спеціальний бланк установи встановленої форми. На бланку можуть використовуватися: герб РФ (установа федерального рівня), товарний знак, емблема. Обов'язкові реквізити наказу: організаційно-правова форма організації, її повне найменування, реєстраційний номер - порядковий номер, під яким наказ зареєстровано в журналі реєстрації, дата видання - дата підпису керівником.

За правилами ділового листування на аркуші бланка залишають поля справа - 10 мм, зверху і знизу по 20 мм. Якщо текст наказу займає кілька аркушів, то їх нумерують. Починається нумерація з другого листа. Номери ставлять по центру верхнього рядка. Найменування документа - «НАКАЗ» пишеться повністю прописними буквами. Тексту наказу передує заголовок, він коротко відповідає на питання «про що наказ?», Пишеться без лапок.

Наступна частина наказу - виклад його заснування. Тут записується преамбула, тобто причина, яка викликала видання наказу, події, йому передували. Найчастіше початок звучить так: «Відповідно. », «З метою. », «На виконання. », «У зв'язку з. ». У цій частині можливе посилання на офіційний документ, що послужив підставою наказу. Приміром, «Відповідно до наказу Міністерства освіти від 5.05 №711«. назва документа ». Завершується преамбула словом «Наказую:».

Розпорядча частина. У цій частині важлива конкретика - опис запропонованих дій та покладання контролю на виконавця. Якщо в розпорядчої частини описується ряд дій, то їх можна пронумерувати, але це не обов'язково. В якості виконавців можуть фігурувати конкретні люди або підрозділи підприємства. Якщо призначаються терміни виконання, то їх треба вказати. Якщо розпорядження носить регулярний характер - терміни не визначаються. Можна назвати відповідального за виконання розпорядження в останньому пункті. На закінчення ставиться підпис керівника: назва посади, підпис, розшифровка підпису.

У нас можна завантажити:

У наказі не пишуть слова «Довести до відома. ». Наказ супроводжує лист розсилки, в ньому в довільній формі викладається суть наказу і перераховуються особи, які мають бути з ним ознайомлені. Наказ - це не таємний документ для зберігання в сейфі. Є в діловодстві організації люди, обов'язком яких є подальша робота з наказом після його підписання. Лист розсилки не готується, якщо співробітники не заперечують проти необхідності розписатися без формальностей в тому, що їх з наказом ознайомили.

Іноді до наказу оформляються додатки. Роблять це у випадку, коли є великий масив інформації, що супроводжує наказ. Це можуть бути: штатні розклади, схеми, графіки, положення, інструкції. Кожна програма нумерують. Номер додатка записують в правому верхньому куті листа. Наприклад, - «Додаток №2».

Оригінали наказів зберігаються протягом п'яти років. Накази про прийом на роботу та звільнення - 75 років. Якщо організація ліквідується, а термін зберігання документів не минув, то їх передають у міський архів.

21 March, 2011 17:30

примерно так можно убрать ненужные пункты
НАКАЗ № 2007-14
від 31 березня 2007 року.

Про порядок придбання та продажі ТМЦ.


Згідно з вимогами чинного законодавства України та з метою поліпшення стану придбання та продажу товарно-матеріальних цінностей,

1. Відділу постачання проводити закупку товарно-матеріальних цінностей виключно для господарчих та виробничих потреб підприємства. Усі придбання товарно-матеріальних цінностей для невиробничих та/або не господарчих потреб проводяться виключно при наявності письмового розпорядження директора підприємства, яке складається у кожному окремому випадку та узгоджується з засновниками підприємства.
2. Відділам постачання, продажу та логістики проводити придбання / продаж товарно-матеріальних цінностей виключно на умовах:
- при придбанні товарно-матеріальних цінностей – спочатку придбати по найнижчим цінам, а лише при відсутності ТМЦ за нижчими цінами здійснювати придбання по більшим цінам;
- при продажі товарно-матеріальних цінностей – спочатку продавати тим покупцям, які згодні на постачу за більш високими цінами, а лише потім зменшувати ціну продаж.
3. Відділам постачання, продажу та логістики постійно інформувати маркетингові служби підприємства про отриманих практично співвідношень між ціною та об’ємами покупок / продаж товарно-матеріальних цінностей.
4. Відділам постачання, продажу та логістики, а також маркетингову службу підприємства розробити плани проведення різних маркетингових акцій, які будуть проводитись з метою отримання повної інформаційної картини на ринку відповідних товарно-матеріальних цінностей.
5. Начальникам відділів постачання, продажу та логістики, а також маркетингової служби підприємства розробити та затвердити у керівництва підприємства програму матеріального та морального заохочування співробітників підприємства, які будуть брати активну участь у виконанні цього наказу.
Головному бухгалтеру підприємства забезпечити виконання цього пункту наказу.

Директор
ПП “Восток-сервіс” М К.І.

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОЛОС»

30.03 року с. Лівневе Приморського району Запорізької області № 21-К

Відповідно до п. 1 ст. 36 Кодексу законів про працю України,

1.Кулік Галину Петрівну, прибиральницю службових приміщень ВАТ Колос , звільнити 2 квітня 2010 року із займаної посади за угодою сторін.
2.Відділу планово-фінансової діяльності, обліку та звітності провести нарахування та виплату компенсації за невикористану частину щорічної основної відпустки тривалістю 11 календарних днів за період роботи з 13.10 р. по 02.04 р.

Підстава: заява Кулік Г.П.


Директор ____________ В. Л. Остапчук

З наказом ознайомлена:

30.03 ____________ Г. П. Кулік Г.П.

Комментарии

Доброго дня! Підкажіть будь ласка, як правильно оформити переведення фахівця, який працює в органі місцевого самоврядування, але не державний службовець,на посаду держслужбовця, як такого, що пройшов конкурс і проходить спецперевірку? Який видати наказ: призначити, звільнивши згідно зі статтею КЗоТу за згодою сторін - чи призначити по переводу - якщо один керівник, одна установа? Чи грає гроль при цьому строковий договір працівника? І де знайти роз'яснення з цього приводу? Спасибі.

Я бы написала следующим образом - ФИО, работающего на условиях (указать условия работы - по совместительств у,по контракту,и т.п.), ПРИНЯТЬ на должность такую-то постоянно,с такого-то числа,с окладом таким-то. Это не перевод,если человек продолжает работать в той же должности,но на других условиях.Это изменение его статуса работающего.Вот это изменение статуса вы и оговариваете приказом.Если я,конечно,прави льно поняла вашу проблему.

Доброго дня! Підкажіть будь ласка, як правильно оформити переведення фахівця, який працює в органі місцевого самоврядування, але не державний службовець,на посаду держслужбовця, як такого, що пройшов конкурс і проходить спецперевірку? Який видати наказ: призначити, звільнивши згідно зі статтею КЗоТу за згодою сторін - чи призначити по переводу - якщо один керівник, одна установа? Чи грає гроль при цьому строковий договір працівника? І де знайти роз'яснення з цього приводу? Спасибі.

Кадровики, підкажіть, будь ласка, як правильно перевести недержавного службовця на державну службу після конкурсу в одній установі - як звільняти? обов'язково звільняти якщо був строковий договір фахівця з питань соціальної роботи, а особа буде працювати провідним спеціалістом - дерслужбовцем, чи можливий перевід? Як правильно оформити наказ? Дякую.

Скажите, кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией, когда в одном приказе нужно оформить увольнение нескольких сотрудников? это не сокращение штата. возможно ли издание такого приказа или это будет нарушением?

Наказ невірний, оскільки дата складання наказу повинна відповідати даті звільнення.

Приказ издается заблаговременно ,чтобы в день увольнения был готов полный расчет с сотрудником.Бух галтерия должна начислить и перевести деньги в день увольнения,кадр ы обязаны в день увольнения выдать трудовую книжку.
Приказ может быть издан датой написания заявления - хоть за 2 недели заранее.

[quote name= Наталія ] Наказ невірний, оскільки дата складання наказу повинна відповідати даті звільнення.
Підкажіть, у якому НПА написано, що наказ має бути від тієї ж дати що й дата звільнення?

Наказ невірний, оскільки дата складання наказу повинна відповідати даті звільнення.

Алексей, вибачте, а можна українською, бо я Вас не розумію.

+13 #1 Видео хостинг 21.03 09:59

Добавить комментарий

Для Вас работает
сервис юридических услуг
Эффективность работы адвокатов портала - всегда наш приоритет!

URZONA.COM 2010
Копирование и распространение материалов сайта - только с разрешения администрации и наличия открытой для индексации обратной ссылки - http://urzona.com

Источники: http://yaksovet.ru/jurisprudencija/7319-jak-pravilno-oformiti-nakaz.html, http://club.dtkt.com.ua/read.php?14, 664440, http://www.urzona.com/index.php?id=510option=com_contentview=article

Комментариев пока нет!

Ваше имя *
Ваш Email *

Сумма цифр внизу: код подтверждения